AA+
AA+

Маршруттың  бөлінуі:

мақсаты бойынша: экскурсиялық;

орын ауыстыру түрі бойынша: жаяу, атты;

уақыты: маусымдық;

ұйымдастыру түрі бойынша: топталған, жекеленген

Негізгі географиялық атаулардың түрлері: Шұбарағаш ауылындағы Татаевтың орман жазғы үйінен басталады  – Ақтайлақ  өткелі – Жайсаңбай  жәйляуі  – Қаракөл көлі –. Шұбарағаш  ауылы

Қашықтығы: 24 км.

Ұзақтығы:  7 - 8 сағат.

Соқпақтың (маршруттың) функционалдық мерзімі : шілде айының  басынан  басап-қыркүйек айының  ортасына дейін

Бір топта максимальды турист саны:

Жаяу туризм – 15адамнан көп емес.Атты туризм –  8 адамнан көп емес.